|   முகப்பு   |   வரலாறு   |   புகைப்படங்கள்  |  கழககீதம்  |   விளையாட்டு நிகழ்சிகள்   |   கழக வீரர்கள்  |   அன்பளிப்புக்கள்  |   ஏனைய இணைப்புக்கள்   தொடர்புகளுக்கு  |
 உழவர் விழா 2018 புகைப்படங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது
  அறிமுகம்...  
 

 ஈழத்து வரலாற்றுப் புகழ்பெற்ற, பழம் பெரும் கழகங்களில் ஒன்றாக அராலி மாவத்தை விழையாட்டுக்கழகம் காணப்படுகின்றது. அராலிக்கிராமத்தின் தென்கிழக்கு திசையில் அமைந்திஇருக்கிறது.இது 1889ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எமது கழகம் பழமை வாய்ந்த மிகச் சிறந்த கழகங்களில் ஒன்றாக விளங்குவதோடு, இதன் பாரம்பரிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான தைப்பொங்கல் தினத்தன்று நடைபெறும் "உழவர் விழா" மூலம் அந்த கிராமத்தையே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக அமைகிறது. வளர்ந்து வரும் இளம் வீரர்களைக் கொண்ட மிகச் சிறந்த கழகமாக இன்றும் காணப்படுகிறது.
 
     
   
      Quick link :  உழவர் விழா  
 

 


உழவர்விழா - 2018

போட்டி முடிவுகள் விரைவில்

வெளியிடப்படும் 
   
 போட்டி முடிவுகள்
Click Here >   
  Photos  
2018 Click Here >
   
2017 Click Here >
   
2016 Click Here >
   
               2015 Click Here >
   
2014 Click Here >   
   
2013 Click Here >  
   
2012 Click Here >    
   
1997 Click Here >  
 
Copyright 2011 © . All rights reserved Mawatta Sports Club.  Design By : S.Majureshan (Babu). - majureshan@yahoo.com

counter